แจ้งข่าวด่วน.!

ตารางฝึกอบรมด้านการพิมพ์ พ.ศ. 2561 - 2562

ด่วน.! เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์”

หลักสูตร “ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์” จะยังคงจัดฝึกอบรมระหว่างหวันที่ 6 - 7 พ.ย. 2561 ตามตารางฝึกอบรมที่ได้กำหนดไว้เดิม ไม่มีการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด..
ท่านใดที่ลงทะเบียนเอาไว้..ขอให้มาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ตามปกติ
ส่วนท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว..ยังพอมีที่ว่าง..รีบสมัครด่วน.!ฉลากบรรจุภัณฑ์


ฉลากสินค้าถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสินค้าที่สำคัญ ซึ่งจะแจกแจงรายละเอียดที่สำคัญของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางโภชนาการ, ความจุ, หมายเลขการค้าโดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า, สวนประกอบ, วันผลิตและหมดอายุ และชื่อบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคได้รับทราบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายที่ได้ระบุเอาไว้

โดยมีหลักเกณฑ์ในการออกแบบหลัก ๆ และสำคัญดังนี้ คือ
1. ตัวอักษรต้องอ่านง่าย นักออกแบบต้องอาศัยทักษะในการเลือกฟอนต์และจับคู่ให้ได้อย่างลงตัว 2. พื้นควรเป็นสีขาว เพื่อให้อ่านง่าย 3. เลือกภาพประกอบที่สามารถสื่อสารระหว่างสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายอย่างสวยงามและมีศิลปะ โดยบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาพประกอบของตัวสินค้าตรง ๆ ก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับนักออกแบบเองว่าจะนำจุดเด่นส่วนไหนของสินค้ามานำเสนอ

การออกแบบฉลากสินค้าแม้จะมีข้อจำกัดในด้านข้อมูลที่ต้องไปเป็นตามข้อกฎหมาย หากผู้ออกแบบเข้าใจและรู้จักเทคนิคในการออกแบบก็จะสามารถช่วยส่งเสริมการขายได้เช่นกัน

ปัจจุบันฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ สำนักพิมพ์ ซึ่งได้เล็งเห็นถึงจุดนี้จึงได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์” ขึ้นมา โดยจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 นี้ สำหรับผู้ประกอบการหรือนักออกแบบท่านใดสนใจหลักสูตรดังสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายจัดการฝึกอบรม โทร. 02 504 - 7770 -2 หรือสมัครผ่านทางออนไลน์ที่

http://npttc.stou.ac.th/index_01.html

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ท่าน

จำนวนผู้เข้าชม

รายละเอียดหลักสูตร
งานก่อนพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานก่อนพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร
งานหลังพิมพ์

รายละเอียดหลักสูตรงานหลังพิมพ์เพิ่มเติมแต่ละหลักสูตร


ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักพิมพ์

ผศ. ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
อาจารย์

อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
อาจารย์